ALGEMENE VOORWAARDEN

TOEPASSING

De volgende algemene voorwaarden blijven van toepassing bij het bezoeken van de website en bij de verkoop van alle items die te vinden zijn op de website van Baudelo Design (hierna “de verkoper”). De maatschappelijke zetel van de verkoper bevindt zich in Baudelo Design, Baliestraat 83, 9000 Gent, België. Het ondernemingsnummer is BE 0677.549.453.
Door een artikel op de website te bestellen, verklaart de koper akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.
De verkoopvoorwaarden zijn altijd beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op de website www.baudelodesign.be. De verkoper behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn alleen van toepassing op toekomstige bestellingen en hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

ALGEMENE BESTELVOORWAARDEN

Iedereen die een bestelling plaatst op de website, bevestigt door deze bestelling te plaatsen dat het een natuurlijke persoon is en ook wettelijk is geautoriseerd.
Alleen personen die juridisch in staat zijn om een ​​bindende overeenkomst aan te gaan, kunnen online aankopen doen. Minderjarigen onder de 18 jaar mogen geen bestellingen online plaatsen.

BESTELLINGEN

Elke reservering of bestelling wordt zo snel mogelijk bevestigd door middel van een e-mail met een link naar de algemene voorwaarden.
Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren in geval van sterke verdenking van misbruik van de wet of te kwader trouw, in geval van sterke verdenking van commerciële doeleinden die onaanvaardbaar zijn voor de verkoper of als een bepaald artikel niet op voorraad is.

PRIJS

Alle prijzen op de website zijn aangegeven in euro’s. Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet toepasselijk. De prijs is exclusief verzendkosten.
Alle betalingen worden gedaan in euro’s.
De verkoper heeft het recht om de aangegeven prijs te wijzigen voordat de koper een bestelling plaatst.

BETALING & FACTURERING

De betaling moet voorafgaan aan de levering en moet worden gedaan via een van de volgende betalingsopties: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, American Express, bankoverschrijving, PayPal, Belfius online, ING online, KBC online of iDEAL (Nederland).
Nadat de bestelling is bevestigd, stuurt de verkoper de koper per e-mail een factuur.
De factuur is betaalbaar binnen 14 dagen. De factuur is betaalbaar en betaalbaar, zelfs als de koper de levering van de bestelling achteraf weigert. Als de koper niet binnen 10 dagen betaalt, heeft de verkoper het recht om vertragingsrente in rekening te brengen.
Tenzij anders bepaald door de wet, heeft de verkoper het recht om de koper te factureren voor alle administratieve kosten die ontstaan ​​door het sturen van aanvullende facturen, duplicaten, herinneringen en formele kennisgevingen. Deze kosten kunnen oplopen tot € 5,00 voor een normale brief en tot € 15,00 voor geregistreerde bezorging.
Bij niet-tijdige betaling is tevens een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van 10% van het totale factuurbedrag en een minimum van € 150,00.
Indien de koper niet binnen 10 werkdagen na het versturen van de ingebrekestelling heeft betaald, behoudt de verkoper zich het recht voor het verkoopcontract te beëindigen. Indien nodig kan de verkoper een wettelijke beëindiging van het contract aanvragen, maar de factuur blijft volledig verschuldigd.

LEVERING

De goederen worden afgeleverd op het adres dat de koper heeft opgegeven tijdens de registratie van de bestelling.
De levering vindt normaal plaats binnen de periode die op het bestelformulier staat vermeld. Als de levering op een later tijdstip plaatsvindt, zal de verkoper dit per e-mail aan de koper melden.
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade veroorzaakt door een vertraging in of niet-nakoming van hun leveringsverplichtingen, indien deze het gevolg waren van overmacht.

RETOURNEREN

De koper kan de verkoop annuleren en de goederen binnen 14 kalenderdagen na de besteldatum retourneren zonder een reden op te geven en zonder een vergoeding of boete te betalen. Om dit herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de verkoper hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen (info@baudelodesign.com). Hiertoe kan de formuliersjabloon uit Boek VI van de Belgische Economische Code worden gebruikt.
Na ontvangst van het retourpakket, vergoedt de verkoper het totale bedrag voor de geretourneerde goederen en verzendkosten. De koper blijft aansprakelijk voor de retourkosten.
Let op: retouren moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om voor vergoeding in aanmerking te komen:
– Als de koper het artikel wenst te retourneren, mag de koper het artikel alleen uitpakken of gebruiken voor zover dit nodig is om te bepalen of hij het artikel wenst te behouden.
– Geretourneerde items zijn mogelijk geprobeerd, maar zijn mogelijk niet gebruikt. In ieder geval worden retouren alleen geaccepteerd als het artikel schoon, onbeschadigd en ongedragen is.
– Als de koper de artikelen retourneert, moet de originele verpakking en alle geleverde accessoires in de originele staat en verpakking worden bijgevoegd, met een kopie van de bijgevoegde factuur.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van de website baudelodesign.be en de daarop vermelde items zijn eigendom van de verkoper. Dit omvat de naam van de verkoper, hun logo, items, cartoons, teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties, software, etc. Deze inhoud is beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht of andere rechten.
Kopiëren, publiceren of reproduceren van deze inhoud of gebruik op een andere manier is ten strengste verboden zonder de schriftelijke toestemming van de verkoper.

PERSOONLIJKE DETAILS

De verkoper zal alle nodige stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens van de koper worden beschermd, in overeenstemming met de Belgische Privacywet van 8 december 1992.
De koper behoudt zich het recht voor deze details te raadplegen, eventuele fouten te corrigeren of deze gegevens uit de database van de verkoper te verwijderen. Te dien einde kan de koper contact opnemen met de verkoper per e-mail op info@baudelodesign.com

COOKIES

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen zogenaamde ‘cookies’ automatisch op de harde schijf van de computer van de bezoeker worden geplaatst. Cookies onthouden bepaalde dingen over de bezoeker, zoals taalvoorkeur en andere informatie, waaronder een potentiële accountnaam, items die werden bekeken, etc. Deze gegevens helpen de verkoper om de website beter aan te passen aan de wensen en voorkeuren van de bezoekers en kunnen ook worden gebruikt om aanbiedingen of promoties te tonen of te communiceren over producten en diensten die van belang kunnen zijn voor de koper.
Door gebruik te maken van de website van de verkoper en de e-shop gaat de koper akkoord en accepteert hij het gebruik van cookies.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE WETGEVING

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van de Belgische wetgeving.
Eventuele geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent en, indien nodig, het hof van beroep te Gent.